Usluge

  • Posredovanje u prometu nekretnina po nalogu prodavatelja, odnosno kupca, uz naplatu jedinstvene posredničke provizije koja se u naplati djeli na proviziju kupca i na proviziju prodavatelja, s time da kupac plaća proviziju na dogovorenu cijenu, a prodavatelj od dogovorene cijene.
  • Prodavatelj i kupac osobno uz našu prisutnost dogovaraju konačnu kupoprodajnu cijenu nekretnine.
  • Organizacija i pravno vođenje kupoprodajnih postupaka po zahtjevu naručitelja
  • Sudjelovanje u pregovorima
  • Organiziranje izrade predugovora, ugovora i ostalih pravnih akata, kontrola
  • Provjera dokumentacije, organizacija postupka uknjižbe
  • Organizacija postupka parcelacije i etažiranja