O nama

Prije pregleda naših ponuda, ukratko bi Vam se željeli predstaviti i dati nekoliko informacija o uslugama i Agenciji.

 

Agencija za promet nekretnina - poduzeće "Vla-Gor" d.o.o. ima od osnutka 1993.g., sjedište u Zagrebu, Božidarevićeva 7, na području općinske uprave Maksimir, između Maksimirske i Petrove ulice, te ured u Biogradu na moru.

 

Djelatnost Agencije je samo i isključivo posredovanje u prometu nekretnina što podrazumijeva i intelektualne usluge i savjete vezane za promet nekretnina, te po zahtjevu stranaka organizaciju i vođenje kupoprodajnih postupaka.

 

Zemljopisno - teritorijalno područje na kojem se odvija djelatnost Agencije "Vla-Gor" d.o.o. jest prvenstveno Zagreb i bliža okolica, te područje Biograda prema Zadru i Šibeniku.

 

Vlasnik Agencije je diplomirani pravnik s dugogodišnjim iskustvom na području nekretnina, a suradnici s položenim stručnim i u Radnu knjižicu upisanim ispitom za zvanje Agent prometa nekretnina. Razvijena je izuzetna suradnja s arhitektima, geodetima, vještacima i odvjetnicima te drugim Agencijama

 

Sam promet nekrentina, je u svojoj osnovi, pravni posao kupoprodaje.

 

U djelatnosti naše Agencije, najveća pažnja unutar tog pravnog posla kupoprodaje, usmjerena je upravo prema pravnom segmentu, pravnoj analizi i pravnoj sigurnosti stranaka u prometu nekretnina.

 

Svi se predmeti odmah po zaprimanju kontroliraju u zemljišnim knjigama, katastru i drugim institucijama, te se po potrebi stranke usmjeravju na pravovremeno i pravovaljano pribavljanje potrebnih dokumenata, ugovora, aneksa, brisovnih očitovanja i ostalih radnji potrebnih za pravovaljani upis prava vlasništva u zemljišne knjige, katastar i ostale javne isprave.

 

Djelatnost obavljamo za fizičke i pravne osobe.